Posledné príspevky

Evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe 6. – 8.7.2016 boli veľmi duchovne obohacujúce a s…

Kostol navštívilo vyše 700 záujemcov, pre ktorých bol pripravený zaujímavý program: detská besiedka, organový koncert…

Pán Boh sila moja, On obrana moja. Tak bezpečne mám stáť, nebudem sa ľakať v čas…

Viac

Nasledujúce udalosti