1. nedeľa po Zjavení

Message from . 8. januára 2018.

Nasledujúce udalosti

Posledné príspevky

Spoločnosť Jána Kollára v ČR Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe  Spoločnosť M. R. Štefánika…

Video z programu detí na službách Božích v nedeľu 17. decembra 2017:  

PROGRAM ZBOROVÝCH PODUJATÍ V SLOVENSKOM EV. A. V. CIRKEVNOM ZBORE V PRAHE Chrám sv. Michala,…

V utorok 31. októbra večer sa na dverách nášho chrámu sv. Michala v Jirchářích objavil…

Drakiáda poriadaná naším cirkevným zborom v nedeľu 15.10.2017 sa vydarila. Zišli sa nadšení priaznivci pohybu…

V utorok 31. októbra 2017 si pripomenieme dejinnú udalosť začiatku reformácie Dr. Martina Luthera. Tento čin…