9. nedeľa po Trojici

Message from . 14. augusta 2017.

Nasledujúce udalosti

Posledné príspevky

Na cirkevnom výlete do Jáchymova „PO STOPÁCH LUTERÁNSKEJ REFORMÁCIE / 8.-9. septembra 2017“ sa uvoľnilo niekoľko miest,…

Počas rekonštrukcie interiéru bude chrám sv. Michala v Jirchářích prístupný na služby Božie bočným vchodom…

Vážené sestry a bratia, práce na výmaľbe kostola sa nám dostávajú do svojej druhej polovice….

Vážené sestry a bratia v Kristu, pokračujúce rekonštrukčné práce v kostole sv. Michala v Jirchářích…

Vážené sestry a bratia v Kristu, odkazujeme do Vašej pozornosti novú Bibliu 500, ktorá bude…

Dnes boli prihláseným účastníkom cirkevného výletu „PO STOPÁCH LUTERÁNSKEJ REFORMÁCIE / 8.-9. septembra 2017“ rozoslané…