23. nedeľa po Trojici

Message from . 20. novembra 2017.

Nasledujúce udalosti

Posledné príspevky

V utorok 31. októbra večer sa na dverách nášho chrámu sv. Michala v Jirchářích objavil…

Drakiáda poriadaná naším cirkevným zborom v nedeľu 15.10.2017 sa vydarila. Zišli sa nadšení priaznivci pohybu…

V utorok 31. októbra 2017 si pripomenieme dejinnú udalosť začiatku reformácie Dr. Martina Luthera. Tento čin…

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe hľadá vhodného kandidáta na uprázdnené miesto kostolníka…

Do nadchádzajúcej jesene sme dostali od partnerskej Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. priateľskú ponuku predaja…

Naša cirkev ECAv v ČR pripravila na jesenné oslavy pripomienky posvätenia chrámu sv. Michala v…