Nasledujúce udalosti

Posledné príspevky

Ospevujte Hospodina, Jeho zbožní, a oslavujte Jeho svätú pamiatku! Žalm 30,5   Slovenský zbor slávil. V dňoch…

Dobrý deň, chcem Vás informovať o zaujímavej veci, ktorú sme sa rozhodli uskutočniť pri príležitosti…

Vážení a milí, s nadchádzajúcim dátumom 165. výročia úmrtia Jána Kollára sa na Vás obraciam…