Nasledujúce udalosti

Posledné príspevky

Nedeľa 9. 4. 2017 o 9.30 hod. – Kvetná nedeľa Pašiové služby Božie & detská…

Ospevujte Hospodina, Jeho zbožní, a oslavujte Jeho svätú pamiatku! Žalm 30,5   Slovenský zbor slávil. V dňoch…