Aktuality:

Počas leta 2017 sa stretávame podľa aktuálnych možností.

29.6. – nácvik bude

6.7. – nácvik NEBUDE

13.7. – nácvik bude

20.7. – nácvik bude

27.7. – nácvik bude

 

_______________

Spevokol v našom zbore je celkom mladý. Vznikol na prelome roku 2009/2010. Jeho hlavným cieľom je služba na bohoslužbách, najčastejšie pri aktivitách zboru (mládežnícke bohoslužby, služba počas adventného či pôstneho obdobia).

V súčastnosti sú v spevokole pokryté všetky štyri základné hlasy – soprán, alt, tenor a bas. Skladá sa prevažne z mládežníkov zboru. Väčšina speváckeho zboru sú Slováci, ale máme aj pár Čechov, a anglicky hovoriacich! Spievame najmä v slovenskom a anglickom jazyku.

Spevokol sa stretáva každý štvrtok o 18:00 v zborovej sieni pod vedením našej dirigentky Lydky Godušovej. Stále vítame nové hlasy (nielen mužské, ale aj ženské!), tak ak máte chuť, neváhajte nás navštíviť.

plagat