Aktuality:

Počas zimy máme pauzu vo vianočnom období.

Posledný nácvik v roku 2017 bude 14.12.2017. Potom sa stretávame až v januári.

Počuť nás môžete počas bohoslužieb 26.11. a 10.12.2017
 

_______________

Spevokol v našom zbore je celkom mladý. Vznikol na prelome roku 2009/2010. Jeho hlavným cieľom je služba na bohoslužbách, najčastejšie pri aktivitách zboru (mládežnícke bohoslužby, služba počas adventného či pôstneho obdobia).

V súčastnosti sú v spevokole pokryté všetky štyri základné hlasy – soprán, alt, tenor a bas. Skladá sa prevažne z mládežníkov zboru. Väčšina speváckeho zboru sú Slováci, ale máme aj pár Čechov, a anglicky hovoriacich! Spievame najmä v slovenskom a anglickom jazyku.

Spevokol sa stretáva každý štvrtok o 18:00 v zborovej sieni pod vedením našej dirigentky Lydky Godušovej. Stále vítame nové hlasy (nielen mužské, ale aj ženské!), tak ak máte chuť, neváhajte nás navštíviť.

plagat